Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cấp quản lý:
Đơn vị chủ trì:
26 đề tài NCKH
STT Mã số Tên Cấp quản lý Thời gian Đơn vị chủ trì Tải về
1TNMT.08.07 Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và cấp các giấy phép trong ngành Tài nguyên Môi trường qua mạng InternetCấp Bộ12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
2TNMT.08.09 Nghiên cứu hạ tầng ảo hóa và công nghệ điện toán đám mây riêng, cung cấp hạ tầng CNTT trong ngành TNMT Cấp Bộ24.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
3TNMT.08.08 Nghiên cứu giải pháp cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động phục vụ kinh tế Cấp Bộ24.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
4TNMT.08.24 Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu đất đai trên nền điện toán đám mâyCấp Bộ18.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
5TNMT.08.25 Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT-index trong ngành Tài nguyên và Môi trườngCấp Bộ24.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
6TNMT.08.26 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trườngCấp Bộ24.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
7TNMT.08.27 Nghiên cứu xây dựng khung CSDL và phần mềm lưu trữ hồ sơ, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu tài nguyên nước và Cấp Bộ24.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
8CNTT01 Nghiên cứu giải pháp, công nghệ và ứng dụng cho đồng bộ dữ liệu lĩnh vực đất đaiCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
9CNTT09 Ứng dụng công nghệ tương tác thực ảo (Augmented Reality – AR) vào công tác giám sát thực địaCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
10CNTT02 Xây dựng cổng dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trườngCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
11CNTT03 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tìm kiếm của Google search trên hệ thống thông tin đang triển khai tại Cục Công nghệ thông tinCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
12CNTT04 Nghiên cứu quy trình và giải pháp lưu trữ thông tin, dữ liệu số trong ngành tài nguyên và môi trường Cấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
13CNTT05 Nghiên cứu, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ nghiệp vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trườngCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
14CNTT05 Nghiên cứu, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ nghiệp vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trườngCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
15CNTT06 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ HTML5 trong việc xây dựng bản đồ trực tuyếnCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
16CNTT07 Nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành, bảo trì trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đặt tại Cục Công nghệ thông tinCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
17CNTT08 Nghiên cứu Mô hình hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Achitechture) - ứng dụng làm nền tảng giải pháp Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trườngCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
18 Nghiên cứu áp dụng quản lý quy trình Agile trong phát triển phần mềm ngành tài nguyên và môi trườngCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
19 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hệ thống giao ban trực tuyến ngành tài nguyên và môi trường bằng công nghệ mã nguồn mởCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin
20 Nghiên cứu bộ chuẩn Sensor Web Enablement và đề xuất mô hình phục vụ chia sẻ và tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường đáp ứng thời gian thựcCấp cơ sở12.00 (tháng)Cục Công nghệ thông tin