Trang web của Cục Công nghệ thông tin
Mã sản phẩm: CIREN.VN
Phiên bản: 1.0
Năm phát hành: 2009
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
Trang web của Cục Công nghệ thông tin là trang thông tin điện tử chính thức của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trang web được xây dựng trên nền mã nguồn mở Joomla hiện đại nhất thế giới và phát triển thêm các chức năng phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin và điều hành của Cục.
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: