Văn bản pháp quy
 
Số kí hiệu: 31/2006/NQ-CP Print

Trích yếu: Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Tây Ninh

Cơ quan ban hành:
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2006
Ngày hiệu lực: 17/11/2006
Ghi chú:

Nội dung toàn văn: iệc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh

Tải văn bản xuống
Quay lại trang trước